Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Så mycket billigare är EU-grisen

De EU-ekologiska reglerna innebär en billigare uppfödning, av såväl slaktsvin som smågrisar, jämfört med KRAV-uppfödning. Skillnaden vid slaktsvinsuppfödning är 39 öre per kilo. När smågrisuppfödningen läggs till är produktionskostnaden för EU-modellen 42 öre lägre per kilo slaktkropp. I beräkningen, gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet, är endast kostnaden för själva uppfödningen inräknat, inte slaktpriset, som hos Scan är 1 krona högre för KRAV-grisar. Den största skillnaden mellan de båda ekologiska modellerna är att KRAV-grisarna skall ha möjlighet till bete, medan det räcker med utevistelse på platta för EU-grisen.

Källa: ATL

2008-12-18