Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fördubblad produktion och certifieringsbyte för landets största KRAV-uppfödare

Landets största KRAV-grisuppfödare byter certifiering och går över till EU-ekologisk produktion. Samtidigt blir hela spannmålsodlingen på gården ekologisk och den del av verksamheten som varit konventionell grisuppfödning ersätts av EU-ekologiska grisar. Det betyder en fördubblad ekologisk slaktsvinsproduktion på gården, totalt 3600 grisar per år.

-Den främsta anledningen till att vi slutar med KRAV-produktionen är att vi inte får tag i KRAV-uppfödda smågrisar i tillräcklig omfattning. Samtidigt får vi en lägre produktionskostnad när vi slipper beteskravet, så vår bedömning är att lönsamheten kommer att vara den samma, bättre än för den konventionella uppfödningen. Men vi har inte helt tagit ställning till hur vi ska göra med betet. Vi kanske kommer att fortsätta med det i alla fall. Vi får mycket positiv uppmärksamhet av konsumenter och grisarna gillar att böka, säger Per Edsberg.

2008-12-18