Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sjunkande priser på ekologisk spannmål i Tyskland

Den första försäljningsrundan av ekospannmål efter den tyska skörden är nu avslutad. Förädlare och tillverkare har endast bundit sig vid mindre mängder ekologisk spannmål hittills och priserna har därmed fortsatt att sjunka.

Låga priser från öststatsländerna, liksom sjunkande priser på den konventionella spannmålen påverkar framför allt priset på den ekologiska foderspannmålen i sjunkande riktning.

För kvarnkvalitet kommer priset ändå upp i nästan samma nivåer som föregående år, eftersom det inte finns några stora volymer ekologisk kvarnspannmål ute på den europeiska marknaden.

Källa: ZMP

2008-12-11