Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sverige störst på ekologiskt vallfrö

Efter årets skörd stod det klart att Sverige passerar Danmark och blir störst i världen på ekologiskt vallfrö. I år skördades 2780 hektar. Den svenska exporten av ekologiskt vallfrö tros ha en stor potential. I dagsläget exporterar Sverige en tredjedel av produktionen medan Danmark är uppe i två tredjedelar.

Timotej var den största delen av produktionen, följd av ängsvingel, vit- och rödklöver. Rödsvingel är ett nytt gräs som kommer att börja odlas under 2009. Förutsättningar finns för en god lönsamhet. Med en skörd på ca 70 procent av vad en konventionell odling avkastar men med ett 60 procent högre pris och därtill miljöersättning.

2008-12-09