Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Två tredjedelar av handlarna tror på oförändrad eller ökande ekoförsäljning

Kommer försäljningen av ekologiska produkter att minska i de förmodade kärvare tider som stundar? I Svensk Handels Handelsbarometer för november, där man mäter handlarnas framtidstro tror drygt hälften av handlarna att den ekologiska försäljningen inte kommer att påverkas och 12 procent tror på fortsatta ökningar för den ekologiska försäljningen. Av handlarna så tror 34 procent på en minskad försäljning för ekologiska produkter

Samtidigt tror 57 procent av de tillfrågade att den totala försäljningen i svensk handel kommer att minska och 28 procent tror att handeln i den egna butiken kommer att minska. Värst drabbas sällanköpshandeln, när konsumenterna håller hårdare i plånboken och utläggen för livsmedel ökar, till följd av prisökningar.

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen. Handelsbarometern ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna och baseras på en panel av 150 butikschefer/butiksägare inom detaljhandeln.

2008-12-08