Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny forskning och seminarium om svenska ekologisk grisproduktion

Den 5 december disputerar Magdalena Höök-Presto vid institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU. Avhandlingen med titeln ”Organic Pig Meat Production Nutrient Supply, Behavior and Health presenteras kl 9.15 Sal FU26, HUV, Ultuna Uppsala. Disputationen föregås av ett seminarium den 4 december med temat ”Hur arbetar vi vidare för att öka produktionen av ekologiskt griskött?” Företrädare från Scan, Coop, ICA, Hushållningssällskapet och Ekokött kommer att tala om ämnet. Anmälan senast 1 december.

För mer information se inbjudan, klicka här (24 kb, pdf)

2008-11-19