Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk ekoförsäljning ökar drygt 30 procent 2008

Den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel kommer troligen att tangera ett värde av 6 miljarder år 2008 enligt Ekowebs beräkning. Detaljhandeln står för två tredjedelar av den ekologiska livsmedelsförsäljningen och baserat på handelns uppgifter om försäljningen fram till och med oktober gör Ekoweb antagandet att den totala försäljningsökningen under 2008 kommer att vara 1,5 miljarder kronor, en ökning på drygt 30 procent. Detta lågt räknat eftersom ingen ökning från storhushåll, specialbutiker och restauranger är medräknad. Värdet på försäljningen under 2007 hamnade på 4,5 miljarder, vilket var en ökning med 30 procent.

2008-11-25