Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Troligt värde på ekomarknaden 2008: 6 miljarder

Den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel kommer troligen att tangera ett värde av 6 miljarder år 2008 enligt Ekowebs beräkning. Värdet på försäljningen under 2007 hamnade på 4,5 miljarder, vilket var en ökning med 30 procent. Detaljhandeln står för två tredjedelar av den ekologiska livsmedelsförsäljningen och baserat på handelns uppgifter om försäljningen fram till och med oktober gör Ekoweb antagandet att den totala försäljningsökningen under 2008 kommer att vara ytterligare 1,5 miljarder kronor. Detta lågt räknat eftersom ingen ökning från storhushåll, specialbutiker och restauranger är medräknad.

2008-11-21