Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt i lågkonjunktur -vad händer när det vänder?

Ekologiska produkter har under de 20 år de funnits i handeln visat en positiv försäljningsutveckling generellt. De senaste två åren har försäljningen av ekologiska produkter visat en brant ökande utvecklingskurva på allt större volymer. År 2007 ökade den ekologiska försäljningen i handeln med 30 procent, enligt färska siffror från Ekologiska Lantbrukarna. Det betyder ett marknadsvärde på ca 4,5 mdr kronor 2007.

Under 2008 har utvecklingen varit rekordartad. Hittills i år redovisar ICA en ökning på 80 procent, Coop 50 procent och Axfood 70 procent. Tillsammans står de för ungefär två tredjedelar av försäljningen av ekologiska produkter i Sverige. Men vad händer när finanskrisen drabbar Sverige med full kraft? Tomas Svaton, VD för Svensk Dagligvaruhandel:

Tomas Svaton
(Bild med tillstånd av
Svensk Dagligvaruhandel)

 -Ekoförsäljningen har tagit stryk i andra länder, i Storbritannien är det bara fokus på pris just nu. Frågan är hur ont om pengar de svenska konsumenterna kommer att få. Ekologiskt står för en liten del av försäljningen och det har funnits en stor överefterfrågan så det behöver inte betyda så mycket för försäljningen. Producenterna, bönderna, påverkas ju också av det osäkra läget. Om de inte vågar satsa så att utbudet blir mer varierat kan effekterna bli värre, säger han.

I somras presenterade Handelns undersökningsinstitut (HUI), en rapport där man spådde en dubblering av den svenska ekologiska marknaden inom fem år.

-Alla studier av konsumtionsmönster visar på att konsumenterna håller hårdare i plånboken när det blir lågkonjunktur. Man tittar mer på pris när man handlar. Den moderna ekologiska konsumtionen har ännu inte upplevt någon lågkonjunktur. Under de två tidigare i början av 2000-talet och 90-talet stod ekologiskt för så små volymer att de inte påverkades nämnvärt, säger, Linda Thunström forskningssamordnare på HUI och doktorand i nationalekonomi

Till skillnad mot till exempel Storbritannien har Sverige inte hamnat i en recession och experterna tror att svenskarna kommer att klara sig lindrigare undan.

-Just nu påverkas mest förmögenheterna, det blir en helt annan sak när det blir oro på arbetsmarkanden. Just i kristid tror jag att de ekologiska produkterna kan få svårt att hävda sig. Det är viktigt att de ekologiska producenterna effektiviserar för lägra prisskillnad. På fem år sikt tror jag fortfarande på en fördubbling av försäljningen.

Det globalt ledande analysföretaget för försäljningsstatistik från handeln, AC Nielsen har ännu inga hårda fakta när det gäller en eventuellt minskad ekologisk försäljning, tidigast i januari kommer man att kunna göra en generell bedömning.

Bo Ekström
(bild m. tillstånd
av AC Nielsen)

 - På andra marknader i kris är premiumprodukter på tillbakagång. Jag satsar en peng på att det kommer att bli minskningar på kort sikt, särskilt inom kategorier där prisskillnaden är stor mot det konventionella sortimentet, säger Bo Ekström, VD för AC Nielsen.

Inom detaljhandeln håller man humöret uppe. Den totala försäljningen ökade med 3,7 procent under september månad.

 

-Vi ser ingen nedgång för det ekologiska sortimentet. Det är inte heller säkert att det behöver bli en nedgång. Personligen hoppas jag att man handlar mindre, vi slänger väldigt mycket mat, och i stället satsar mer på högkvalitativa varor. Det vore också ett klimatsmart val att göra som konsument, säger Kerstin Lindvall som är miljöchef på ICA.

-Här på Coop har vi inte märkt något, försäljningsökningen för ekologiskt fortsätter i samma takt, säger Mikael Robertsson som är miljöchef på Coop.

Det finns ytterligare en stor inköpskanal som påverkar den ekologiska konsumtionen. Sverige har ett politiskt mål om att 20 procent av konsumtion inom offentlig sektor ska vara ekologisk år 2010. Hur går det med det målet när den offentliga sektorn får mindre pengar?

-Vi har ett politiskt beslut, och det ligger fast. Vi ser inte att de ekologiska inköpen ska behöva vara dyrare, det handlar om att omfördela resurserna och planera inköpen, säger Sanny Hell som är upphandlingschef på Malmö stadsförvaltning.

Text Cecilia Ryegård

2008-12-17