Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vara Lagerhus: ekoinvägningen ökade med 30 procent -fortsatt god efterfrågan


Varaslättens Lagerhus är den dominerande siluetten i Varas ”Skyline”. Silosarna med en sammanlagd kapacitet på 100 000 ton spannmål häver sig upp över Varaslätten och påminner om att här är det spannmålsodling som är den dominerande sysselsättningen för jordbruksföretagen.

Verksamheten ägs av 1500 medlemmar. Av dessa odlar ca 100 stycken ekologisk spannmål. I Västra Sverige står föreningen för ca 25 procent av spannmålshandeln. Affärsidén består i att erbjuda medlemmarna en kostnadseffektiv hantering av spannmålen,
Under 2007 var nettokostnaden för ett kilo spannmål som passerade anläggningen ca 5 öre.

Leif-Ove Gustavsson med
Varaslätten i bakgrunden

 -Det är ju ingen nyhet att spannmålspriser har gått ner kraftigt från rekordåret 2007. Men prisläget är just nu ytterligare svårbedömt i och med den allmänna turbulensen på världsmarknaden. Priset på den ekologiska varan följer det konventionella, men det ser ut som att prissänkningen inte kommer att bli lika stor på ekologisk som på konventionell spannmål Våra kunder får sina slutpriser under vecka 48 när flertalet spannmålsaffärer är uppgjorda, säger Leif-Ove Gustafsson som är VD för Varaslättens Lagerhus.

-Den ekologiska skörden är likartad den konventionella i kvalitet. Vi har fått in mer ekologisk spannmål i år, runt ca 4000 ton och det är en 30-procentig ökning. Vi har flera ny ekologiskaodlare, säger Leif-Ove Gustafsson.

Den ekologiska spannmålshandeln omsätter ca 10 miljoner kronor. All ekologisk spannmål hanteras i Lagerhusets anläggning i Tråvad som bättre kan hantera små volymer. Grynhavre, vete, råg, rågvete, ärtor och bönor är de sädesslag som kommer in till anläggningen.

-Vi säljer sedan spannmålen vidare till kvarnindustrin. Frebaco köper till exempel 30 procent av havregrynen. I år har vi fått en hel del förfrågningar från exportmarkanden, bland annat Danmark och Norge. Vi kommer i alla fall att sälja ekologiskt vete utanför landet i år. I fjol sålde vi inget på export, fortsätter Leif-Ove.

Sedan 2001 har Vara Lagerhus tagit emot ekologisk spannmål i skörd. Man byggde upp anläggningen i Tråvad med tanke på en växande ekologisk marknad.

-Satsningen var rätt. Jag kan se n utveckling av vårt engagemang framöver. Kanske satsar vi på fler sorter, skalning, värmebehandling och viss förädling. Men vi kommer framför allt att fortsätta vara en råvaruleverantör, avslutar Leif-Ove.

 

Text och bild: Cecilia Ryegård

2008-11-19