Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt jordbruk fortsätter öka i världen

Under 2007 passerade värdet på den ekologiska världsmarknaden 250 miljarder kronor. År 2010 beräknas värdet uppgå till 380 miljarder kronor. Potentialen för ekologiska produkter beskrivs som enorm och marknaden växer mellan 20 och 25 procent per år. Såväl den europeiska som amerikanska marknaden lider av underförsörjning av ekologiska produkter. Obalansen mellan tillgången och efterfrågan beräknas bestå, men konsumenterna förväntas också efterfråga fler mervärden än ekologiskt. Man vill till exempel ha ekologiska produkter som är rättvisemärkta och med miljövänliga förpackningar.
Arealen jordbruksmark som användes i ekologisk produktion fortsatte att öka under 2006 visar den senaste statistiken från IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements. Totalt ökade den certifierade ekologiska arealen med 1,8 miljoner hektar, eller 6 procent. Ökningen sker på alla kontinenter, men mest i Australien, som ökat med 0,6 ha, och Europa, som ökat med 0,5 miljoner ha.
Av den totala jordbruksarealen är nu 30,4 millioner hektar certifierat ekologiska. Det betyder att 0,65 procent av den totala jordbruksmarken är ekologisk på ca 700 000 jordbruk i 135 länder runt om i världen.
Oceanien står för 42 procent av den ekologiska arealen, Europa 24 procent och Latin Amerika 16 procent, Asien för 10 procent och Nordamerika 7 procent. En tredjedel av arealen återfinns i U-länder.
Vad gäller konsumtionen står Europa för 52 procent och Nordamerika för 45 procent av den totala konsumtionen. Det betyder att Länderna i Oceanien, Asien, Afrika och Sydamerika till huvudsak producerar sina ekologiska produkter för den europeiska- och amerikanska marknaden.
Australien är det enskilda land med störst ekoareal på 12,3 miljoner hektar före Kina med 2,3 miljoner hektar. Kina har därmed gått om Argentina, som kommer på en tredjeplats med 2,2 miljoner hektar. USA kommer på en fjärdeplats med 1,6 miljoner hektar.
I Europa har antalet ekohektar vuxit rejält sedan 2005 och kontinenten har utökat antalet ekohektar med en halv miljon.  I Europa var 4 procent av jordbruksmarken använd i ekologisk produktion under 2006. Det betyder 6,3 miljoner hektar och det är en ökning med 8 procent. Italien är det land med störst ekoareal. Italien har flest antal hektar av såväl spannmål, vete och spelt, vindruvor, oliver och citrusfrukter. Ekoarealen beräknas fortsätta öka, särskilt i Spanien, Italien, Polen och Portugal
Den största marknaden för ekologiska produkter finns i Tyskland där försäljningen ökade med 15 procent till 46 miljarder kronor under 2007. 
Sveriges andel av ekologisk jordbruksmark är 7,1 procent vilket betyder avancering med en placering till en åttonde plats i världen när det gäller andel.
Under 2006 uppskattades värdet på den ekologiska försäljningen till ca 3,5 miljarder kronor och var ca 3 procent av den totala marknaden. Under 2007 beräknas ekoförsäljningen ha passerat 4 miljarder kronor.

2008-03-05