Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Liten ökning på KRAV-ägg: 4 procent mer sålda ägg under 2006

 

Vi äter ca 200 ägg per person och år, då inräknat det vi får i oss genom bröd och mat. I Sverige finns idag ca 5,5 miljoner höns som värper 100 miljoner kg ägg om året. Av dessa höns hålls 6 procent eller 330 000 inom KRAV-produktion. De värper knappt 6 miljoner ägg om året. I konsumentledet värderas försäljningen enligt Ekowebs beräkning till ca 250 miljoner kr.

För den totala KRAV-äggsmarknaden gäller att det finns tre stora aktörer som packar och säljer konsumtionsägg och står för nästan 95 procent av marknaden: Lantägg, Kronägg och Stärnäggsgruppen, som är den största aktörerna.

Förutom dessa tre finns det ett flertal mindre aktörer som till största del levererar lokalt eller via gårdsförsäljning. Endast små volymförändringar har skett på marknaden under året. Lantägg och Stjärnägg är idag de två största aktören på marknaden när det gäller KRAV-ägg. Företagen står båda för ca 38 procent av marknaden. Därefter kommer Kronägg med knappt 20 procent. Övriga mindre packerier står för ca 5 procent. Lantägg och Stjärnägg sålde båda ca 2 miljoner kg KRAV-ägg under 2006 och Kronägg ca 1 miljon kg. De mindre aktörerna står för ca 5 procent av KRAV-försäljningen eller 0,25 miljoner sålda kilon.

Majoriteten av KRAV-äggen säljs direkt till konsument, en försumbar del till restaurang och storhushåll. Detta för att råvaran anses för dyr och att det är för små volymer. När det gäller försäljningsandelar av KRAV-ägg hos de stora kedjorna är Coop den kedja som har den största andelen.

Ungefär var 4:e ägg som totalt säljs i Coops regi är KRAV-märkt. I Coops konsumbutiker är nästan vart annat ägg som säljs KRAV-märkt. Den uppmärksamme läsaren märker att försäljningen av KRAV-ägg inte kommer upp i den värpta volymen på 6 miljoner kg. Detta beror på att ca 15 procent, av så väl KRAV- som konventionella ägg, hos de stora aktörerna är sekunda och säljs på annat sätt till exempel som ”Knäckägg” till restauranger, då alltid konventionellt.

Försäljningsläget på KRAV-ägg under 2006 beskrivs närmast som stabilt. Efter lavinartade försäljningsökningar och brist i början av 2000-talet har försäljningen stagnerat och de stora aktörerna rapporterar om ingen eller liten försäljningsökning under det gångna året. Totalt ökar försäljningen med 4 procent eller 0,2 miljoner kg i hela landet. Fördelat på de största packerierna ser ökningen ut så här: Stjärnäggs försäljning var oförändrad, Lantägg ökade 7 procent och hos Kronägg var försäljning också oförändrad.

 Hos de mindre packerierna, och de som säljer ägg via gårdsförsäljning, kan man skönja entusiasm med stora försäljningsökningar hos många, men eftersom dessa endast står för ca 5 procent av försäljningen påverkar den försäljningen knappast helhetsresultatet.

Under 2007 ökade försäljningen mer än tidigare, de stora packerierna talar om en vändpunkt i försäljningen Högre foderkostnader för producenterna, de höga spannmålspriserna och kravet på 100 procent ekologiskt foder, tror man dock kan betyda att priset till konsument kommer att öka ca 30 procent och därmed en eventuell minskning i försäljningen. Även lönsamheten för den ekologiska producenten befaras minska.

Ekoweb återkommer i början av 2008 med en analys av försäljningen 2007.

2007-12-05