Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska marknaden för spannmål: Balans i Sverige -Brist i världen

 
Det råder brist på såväl ekologisk- som konventionell spannmål på världsmarknaden. På flera håll har man drabbats av missväxt med låga skördekvantiteter och dålig kvalitet som följd. Samtidigt har efterfrågan på spannmål ökat. Den ökande tillverkningen av etanol är en orsak liksom den ökande standarden bland befolkningen i till exempel Kina där efterfrågan på kött ökat i takt med att man fått råd att konsumera dyrare livsmedel. Den ökande efterfrågan på konventionell spannmål driver även på priset på den ekologiska spannmålen.

 I Sverige är den stora försäljningsökningen av ekologiska mejeriprodukter en av drivkrafterna bakom det ökande spannmålspriset, eftersom efterfrågan på spannmål till ekologiskt foder därmed ökat.

-Spannmålshandeln i år har spräckt vår vildaste fantasi. All ekospannmål är efterfrågad idag med höga priser som följd. Ekomarknaden tål en prischock, däremot tål den inte en underförsörjning av produkter. Kedjorna i Tyskland och Storbritannien slåss om varorna. För vår del är det viktigt att välja rätt tidpunkt för varje affär för att få ut högsta pris, säger Anneke Svantesson produktchef på Lantmännen.

Omläggningstalen har varit låga under flera år. Preliminära siffror från Jordbruksverket visar på 13 procent lägre areal i ekologisk produktion under 2007 efter att ha ökat med bara ett par tusen hektar till 19,2 procent av den totala åkerarealen under 2006. Den ekologiska odlingsarealen av spannmål beräknas uppgå till knappt 50 000 hektar 2007. Från den 1 januari 2008 gäller 100 procent ekologiskt producerat foder till idisslare. Det betyder totalstopp för iblandning av konventionellt foder inom ekologisk animalieproduktion. De nya reglerna kommer också att betyda en ökning av behovet av ekologisk foderspannmål. Råvarubristen beskrivs som det stora hotet för att hålla den ekologiska trenden levande.

Den europeiska marknaden lider av underförsörjning av ekologiska produkter och producenterna förmår inte tillgodose konsumenternas efterfrågan. Intresset för ekologiska produkter har i många länder ökat lavinartat, vilket i högsta grad påverkar priset på ekologisk spannmål som slagit nya rekord under hösten. Redan i våras hade många spannmålshandlare sålt slut på sina lager och när skörden på flera håll slog fel utbröt något som liknade panik på marknaden med skenande priser.

Priserna i Tyskland har ökat mellan 40 och 70 procent mot föregående år. Priset på ekologisk havre och dinkel, som redan under 2006 såg en enorm uppgång, har ökat 40 procent under 2007. För brödvete betalas det 50 procent mer. Priset på ekologisk råg är 76 procent högre och för foderspannmål är ökningen 70 procent. För ekologisk brödråg betalas nu ett pris mellan 3500 och 3700 kronor per ton, nästan lika mycket som för brödvete. Försäljningen av ekologiskt bröd har ökat med 28 procent under 2007 i Tyskland. När den inhemska marknaden var tömd har de tyska spannmålshandlarna varit hänvisade till import. De volymer som importerats från öststatsländerna har på intet sätt kunnat inhandlas för så gynnsamma priser som tidigare år. Med transportpriset inräknat blev den importerade ekospannmålen dyrare än den som kunde handlas på den inhemska marknaden.

I Danmark är det brist på ekologiskt utsäde och flera sorter är redan slutsålda. Orsaken är den höga efterfrågan och att årets skörd blev ca 10 procent under normal nivå. Man har haft en stor efterfrågan på ekologiskt utsäde från Tyskland, vilket också är en väsentlig orsak till att lagren är tomma redan nu. Råg beskrivs som en bristvara i hela Europa, därför kan man inte heller räkna med att få tag på konventionellt obetat utsäde. Den danska utsädes-, och spannmålsmarknaden har gått från att man kunnat få vad man velat ha, när man velat ha det, till att enbart vara ett fritt val för den som är först ute.

I Sverige, där ungefär hälften av produktionen av ekologisk spannmål exporteras, var årets skörd ca 10 procent över normal nivå och huvudsakligen av god kvalitet. Lantmännen är i stort sett ensam aktör på den ekologiska spannmålsmarknaden. Sverige exporterar bland annat till Danmark, Norge, Tyskland, England (där import utgör hälften av den ekologiska spannmålen) och USA. På den svenska spannmålsmarknaden betalas det ca 3,25 kr/kg för fodervete, en ökning med nästan 90 procent och ca 3,60 kr/kg för grynhavre, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med de priser som betalades under vecka 3. För brödvete betalas nu mellan 3,50 - 3,90 kr/kg och för speltvete 4,20 kr/kg.

Lantmännens odlare har fått delbetalning men väntar på slutgiltig betalning I skrivande stund håller man på att färdigställa Poolpris 1 och det skall vara färdigt i slutet av november. Ekoweb återkommer med information. 

 
Efterfrågan på ekologiska produkter visar alla tecken på att fortsätta öka, både i Sverige och på världsmarknaden. En prognos inför spannmålshandeln 2008 är att priserna därför kommer att vara fortsatt höga, om än kanske inte nå upp till årets högsta noteringar. Flera faktorer talar för fortsatt högt pris, förutom den ökande efterfrågan. Det är övergången till 100 procent ekologiskt foder inom ekologisk animalieproduktion den 1 januari 2008, den ringa ökningen av odlingsareal i ekologisk produktion samt förändrade väderförhållanden som leder till minskade skördar i stora spannmålsproducerande länder som till exempel Australien, inga eller ringa spannmålslager runt om i världen samt fortsatt hög efterfrågan på konventionell spannmål.

2007-11-28