Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska mejeriprodukter ökade 7 procent 2006

Mejeriprodukter står för ungefär en tredjedel av den ekologiska försäljningen i Sverige och försäljningen är enligt Ekoweb´s beräkning värd ca 2 miljarder kronor. Det är en produktgrupp som stadigt ökar år från år. Under 2006 ökade tillverkningen av ekologiska mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt, grädde, ost mm) med 7 procent.

Den ekologiska mjölkinvägningen ökade med 5,7 procent till ca 163 600 ton och ökade sin andel till 5,2 procent av den totala mjölkinvägningen. Förra året vägdes ca 10 000 ton mer ekologisk mjölk in än 2005 och invägningen förväntas öka med den takten även under kommande år. Arla står för ungefär tre fjärdedelar av marknaden för ekologiska mejeriprodukter.

Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 7 procent under 2006. I sortimentet ökade mellanmjölken mest. Den ökade med 10 procent medan lättmjölken ökade 8 procent. Tillverkningen av den ekologiska standardmjölken minskade däremot med 9 procent.


Mölk är största ekologiska mejeriprodukten.


Största ekoprodukten hos största leverantören av ekologiska mejeriprodukter.

En förklaring till tappet är att Arla i höstas tillfälligt upphörde med tillverkningen av standardmjölken på grund av brist på ekologisk mjölk. Den ekologiska konsumtionsmjölken ökar stadigt sin andel av den totala mjölktillverkningen. I slutet av förra året var den ekologiska andelen 7,6 procent, en ökning med nästan en procent. Den totala tillverkningen av konsumtionsmjölk fortsatte däremot att minska för fjärde året i rad. Under 2006 sjönk tillverkningen med 6 procent till 951 700 ton. Svensk Mjölks statistik går tillbaka till år 1970 och under 1980 var tillverkningen av konsumtionsmjölk som störst. Då tillverkades nästan 400 000 ton mer konsumtionsmjölk än under 2006.Tillverkningen av ekologiska syrade produkter: fil och yoghurt mm, ökade med 6 procent under 2006. Ökningen är mindre än 2005 då tillverkningen ökade med 10 procent. Totalt tillverkades drygt 21 120 ton under 2006 jämfört med 19 900 ton under 2005. De ekologiska syrade produkterna har haft en stabil ökning under 2000-talet med ökningar mellan 2 och 11 procent, förutom under 2002 då tillverkningen femdubblades bland annat eftersom Arla konverterade den konventionella A-filen.


Ekologiska Rosa och hennes vänner

Sedan år 2000 har tillverkningen av ekologisk ost sjunkit varje år i Sverige. Värst var det 2003 då tillverkningen minskade med 28 procent. Under 2005 minskade tillverkningen med 6 procent. Under 2006 ökade tillverkningen igen, vilket får betraktas som ett trendbrott. Tillverkningen ökade med 46 procent under 2006. Ändå är produktionen fortfarande blygsam och det är långt kvar till nivån år 2000 då tillverkningen var som störst. Då tillverkades nästan 650 ton ekologisk ost, inklusive färskost, jämfört med 385 ton under 2006. Nu är tillverkningen tillbaka på 2003 års nivå igen. Under 2006 stod den ekologiska osten för 0,3 procent av den totala osttillverkningen. Tillverkningen av ekologisk grädde fortsatte öka under 2006, även om ökningen inte var lika stor som under året före. Under 2006 ökade tillverkningen med 20 procent, mot 31 procent under 2005. Totalt tillverkades 1 050 ton eko-grädde. Den totala tillverkningen av grädde ökade med en procent till 90 400 ton. Den ekologiska gräddens andel ökar stabilt år från år, även om den är en mycket liten del av den totala tillverkningen: 1,1 procent under 2006.

2007-07-31