Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska världsmarknaden växer med 35 miljarder per år

 


Det ekologiska segmentet är den sektor som växer starkast inom den globala livsmedelsindustrin. Enligt beräkningar gjorda av Organic Monitor kommer värdet av försäljningen öka med över 35 miljarder skr årligen, eller ca 15 procent. Under 2007 beräknas marknaden för ekologiska produkter ha passerat 280 miljarder skr. Majoriteten av konsumtionen av ekologiska produkter sker bland de köpstarka konsumenterna i Europa och USA. Konsumenternas inställning till ekologiska produkter är allt mer välvillig och marknaderna i länderna där den största konsumtionen av ekologiska produkter sker, Tyskland, USA och Storbritannien pekar fortfarande uppåt. Den globala livsmedelsindustrin har inte längre råd att stå utanför den ekologiska marknaden.


Utvecklingen är fortsatt positiv på den amerikanska ekologiska marknaden. Under 2006 ökade försäljningen med 20 procent och försäljningen av ekologiska produkter är nu värd över 100 miljarder skr. Den amerikanska försäljningen är ungefär tre gånger så stor som den tyska. Alla tecken tyder på att försäljningen kommer öka med samma omfattning kommande år. Det betyder att år 2010 kommer försäljningen av ekologiska produkter på den amerikanska marknaden börja närma sig 200 miljarder skr år 2010. Även om försäljningen skulle mattas av säger prognoserna att den ekologiska sektorn kommer att omsätta ca 850 miljarder skr år 2025. Prognoserna grundas på långtidsanalyser av American Organic Trade Association (OTA). OTA spår också en ljus framtid för ekologiska produkter som inte tillhör segmentet livsmedel, till exempel ekologisk kosmetika och ekologisk bomullstextil. Marknaden för ekologisk kosmetika beräknas öka med 50 procent till år 2010. Den ekologiska andelen av den totala försäljningen av livsmedel i USA är 2,5 procent.


Europeiska unionen konsumerar en stor del av de ekologiska produkterna

De senaste siffrorna för Europa är ett värde av den ekologiska försäljningen på 140 miljarder kr under 2005 och står således för mer än hälften av den ekologiska försäljningen i världen. Fyra länder står för 75 procent av förbrukningen: Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Den tyska marknaden ökade ca 10 procent och värderas nu till drygt 40 miljarder kr. Marknadsandelen för ekologiska livsmedel ligger runt 3,5 procent av den totala försäljningen. Försäljningen beräknas fortsätta öka ca 15 procent per år framöver.

Den brittiska marknaden för ekologiska livsmedel ökade med 30 procent under 2005. Medan livsmedelsförsäljningen totalt ökade med 3 procent så ökade den ekologiska försäljningen tre gånger så mycket som året innan. Värdet på den ekologiska försäljningen passerade 20 miljarder skr. Den ekologiska livsmedelsmarknaden beräknas vara värd ca 30 miljarder skr år 2010. Ekologisk marknadsledare är butikskedjan Sainsbury´s som med 2500 ekologiska produkter och två egna ekologiska varumärken i sortimentet står för en tredjedel av den brittiska marknaden.

Sverige är ett av de länder som tillsammans med USA, Tyskland och Storbritannien, kommer att ha den största ökningen av försäljningen av ekologiska produkter de närmsta åren. Inom fem år kommer den ekologiska försäljningen att ha fördubblats och börja närma sig ett värde av ca 10 miljarder kr.

En förutsättning för att den förväntat utvecklingen skall infria sig är att den svenska regeringens mål om 25 procents konsumtion av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor till år 2010 blir verklighet.


Svensk offentlig sektor köper gärna ekologisk mjölk

2007-08-03