Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekokaffe ökade 7 procent 2006


Försäljningen av ekologiskt bönkaffe fortsätter att öka på konsumentsidan under 2006, även om ökningen är något mindre än föregående år. Försäljningen av ekologiskt bönkaffe i dagligvaruhandeln ökade med knappt 7 procent eller 130 ton. Samtidigt fortsatte den totala kaffeförsäljningen att minska med 1,4 procent. Under 2005 minskade försäljningen med 1,5 procent. Då ökade den ekologiska försäljningen med 10 procent.

Totalt såldes ekologiskt kaffe för till ett värde av 130 miljoner kronor i butikerna under 2006, en ökning med ca 30 miljoner kronor, enligt Ekowebs beräkning. Andelen ekologiskt kaffe uppgår nu till 4,2 procent av den totala bönkaffeförsäljningen i dagligvaruhandeln, en ökning med 0,3 procent.

Totalt såldes 2 120 ton ekologiskt kaffe i dagligvaruhandeln under 2006. Det ekologiska kaffet ligger ofta på samma prisnivå som det konventionella kaffet i butikerna. Det beror på att kaffe ofta används som ”lockvara” och därför vill man i handeln ha samma pris för att förenkla hanteringen. Här går den relativt låga andelen ekologiskt (4,2 procent) alltså inte att förklara med att det ekologiska alternativet är dyrare. Den låga andelen och den knappa skillnaden mellan ekologiskt kaffe och konventionellt torde borga för fortsatta försäljningsökningar kommande år och branschen räknar med motsvarande ökningar under 2007.


Ekologiska kaffebönor

Det finns tretton olika ekologiska bönkaffeprodukter som säljs i den svenska dagligvaruhandeln. Det är en minskning med sex produkter från föregående år. Blande annat har Kung Markattas tre olika produkter utgått efter svag försäljning, Urtekram är däremot nya med en ekologisk kaffeprodukt på den svenska marknaden.


De tre dominerande varumärkena

Tre aktörer dominerade marknaden under 2006. Tillsammans står de för 77 procent av den totala marknaden. Det är Gevalia med 45 procent av marknaden, och Zoégas med 16,4 tätt följd av Löfbergs Lila med 16 procent. Gevalia är fortfarande överlägset störst på ekologiskt bönkaffe inom dagligvaruhandeln. Med en produkt stod företaget för 45 procent av den totala marknaden för ekologiskt bönkaffe under 2006. Andelen är oförändrad mot 2005.

Gevalia ökade försäljningen av det ekologiska kaffet med 5,2 procent och totalt sålde företaget 941 ton under 2006.

För Zoégas ökade eko-försäljningen med 17,4 procent under 2006 jämfört med 12 procent under 2005. Under förra året utökade Zoegas sortimentet med en ytterligare produkt. Totalt har det skånska kafferosteriet två ekologiska produkter avsedda för konsumentmarknaden. Zoégas har också utökat sin marknadsandel med 1,4 procentenheter till 16,4 procent och behåller därmed sin plats som näst störst på ekologiskt kaffe med en volym på ca 350 ton.

Löfbergs Lila ökade sin försäljning av ekologiskt bönkaffe till detaljhandeln med 21,6 procent under 2006. Det är störst ökning av de större märkena på den svenska marknaden och mer än 2005 då ökningen var 11 procent. Löfbergs har också den produkt som ökat mest av alla ekologiska kaffeprodukter i dagligvaruhandeln i sitt sortiment. Det är Löfbergs Vårt Goda Rättvisemärkta Brygg Mellanrost, som ökar drygt 40 procent. Löfbergs Lila har sju ekologiska kaffeprodukter avsedda för dagligvaruhandeln och är därmed det varumärke som har störst antal eko-artiklar. Löfbergs utökar också sin marknadsandel med 2 procentenheter till att omfatta 16 procent av marknaden, men behåller sin tredjeplats i försäljningsstatistiken för ekologiskt bönkaffe i den svenska dagligvaruhandeln med 340 ton.


Café Organico ökade mest av de mindre märkena

Utöver de ovan nämnda varumärkena finns det ytterligare tio varumärken med vardera en ekologisk kaffeprodukt i handeln: Classic, Signum, ICA, Änglamark, Fyra årstider, Café Organico, Clipper, Idékaffe och Urtekram. Alla ökar utom Signum som tappade 26 procent av försäljningen.

Mest ökade Café Organico som ökade sin försäljning med drygt 21 procent. För ICA´s och Coops egna varumärken ökade den ekologiska kaffeförsäljningen med 17 respektive 14 procent. ICA sålde 165 ton av sin egna produkt medan Coops Änglamark sålde 67 ton. ICA´s produkt är den fjärde största av de ekologiska kaffeprodukterna som såldes i dagligvaruhandeln.

2007-08-09