Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Annas minskar 10 procent: Behåller KRAV-märkning utan ökad satsning


Den ekologiska försäljningen hos Annas Pepparkakor har minskat. Att tillverkningen dessutom är förenad med extra arbete och merkostnader har gjort att man inte ökar satsningen på den ekologiska produktionen. -Vi behåller vår KRAV-märkta produkt, men vi går inte i bräschen för ekologin, säger Per Martinsson på Annas Pepparkakor.

Annas Pepparkakor på Tyresö är med en marknadsandel om ca 35 procent marknadsledare när det gäller tillverkning av pepparkakor i Sverige.

Man är i dagsläget ensam om att storskaligt tillverka ekologiska pepparkakor och sedan 1998 har man tillverkat en KRAV-märkt pepparkaka. Volymerna har legat stabila och man har haft en del intressanta affärer på gång, bland annat med intressenter i Schweiz och Italien. Men under 2005 minskade försäljningen av de KRAV-märkta pepparkakorna med ca 10 procent mot föregående år.

I dagsläget tillverkar man 32 ton av de ekologiska pepparkakorna. Totalt uppgår produktionen till ca 3000 ton pepparkakor årligen. Det betyder att KRAV-försäljningen står för ca 1 procent av produktion och omsättning. Totalt omsätter Annas pepparkakor ca 155 miljoner kr.


-De exportaffärer vi hade på gång rann tyvärr ut i sanden. Vi har inget nytt på gång vad det gäller ekologiskt och KRAV-märkt varken när det gäller nya affärer eller nya produkter. Vi kommer att behålla vår KRAV-produktion för vi tror ändå att försäljningen kan vända eftersom det verkar vara en ekologisk trend på gång. Även om vi inte säljer så mycket vill vi kunna erbjuda våra kunder ett fullt sortiment, därför är den ekologiska produktionen ändå viktig för oss, säger Per Martinsson som är kvalitetsansvarig hos Annas Pepparkakor.

Han berättar vidare att vissa ansträngningar ändå görs från företagets sida för att få igång KRAV-försäljningen. Man är med i ”Ekokick”, Ekologiskt Marknadscentrums satsning på ett utbildnings- och aktivitetsprogram för livsmedelsbutiker i syfte att få igång försäljningen av ekologisk mat. Samtidigt berättar Per att det är svårt att få en bra ekonomi i KRAV-tillverkningen:


Per Martinsson

-Vi har en merkostnad på ungefär tre kronor per kilo deg när vi bakar KRAV-pepparkakor. Då har vi inte räknat in den merkostnad det extra arbetet medför. Alla ingredienser måste vägas manuellt eftersom råvarorna inte är anpassade för stordrift. Totalt har vi en ungefärlig merkostnad på en tredjedel för den KRAV-godkända slutprodukten, säger han.


Under 2005 ökade man andelen ekologiska ingredienser i de KRAV-märkta pepparkakorna. Tidigare var 76 procent av ingredienserna KRAV-godkända men nu har man ökat den andelen till 87 procent. Orsaken är att man gått över till att använda KRAV-margarin.

Nu är det bara sirapen och bikarbonatet som inte är KRAV-godkända i receptet. Saltå Kvarn levererar mjölet, Norlander Foods margarinet och Nordfalk kryddorna till KRAV-pepparkakorna. Fyra gånger om året ställs produktionen om för ekologiskt bak.

För Annas pepparkakor har exportmarknaden gått om försäljningen på den svenska marknaden och man säljer ca 60 procent av produktionen på export och man har även tillverkning vid en anläggning i Canada. Ingen ekologisk export sker i dagsläget.

2006-12-05