Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoköttseminarium i Stockholm


 

Ekoköttmarknaden har fortfarande problem att brottas med, men på det hela taget var det positiva tongångar som hördes på seminariet om ekokött på Kungliga Skogliga Lantbruksakademien i början av december. Handelns tre stora, ICA, Coop och Axfood var eniga med Swedish Meats och producenterna om att försäljningen av ekologsikt kött går att öka. Däremot gick i vissa fall åsikterna isär om hur ökningen ska komma till stånd.

Maria Gardfjell, Coop, efterlyste mer och bättre marknadsföring för ekologiskt kött. Men ICA och slakterierna var inte helt pigga på idén. Ica vill snararese till att hjälpa konsumenten att välja efter preferens i butiken.Camilla Sandenskog för Scan ville också ligga lågt med reklamen.

- Jag tror det är att kasta pengar i sjön att driva stora kampanjer innan vi har varor att sälja. Volymerna är ännu väldigt små, och budgeten för svenskt ekokött är så liten att det inte finns pengar till sådana satsningar. Dessutom vill vi inte stöta oss med den konventionella delen i vår produktion, sa Camilla Sandenskog.

Under seminariet efterlystes mer flexibilitet i regelsystemen av flera talare. Bland andra Peter Rasztar, Swedish Meats, och Christina Grenabo, Coop, undrade om det finns regler som det går att lätta på utan att det motsäger den ekologiska idén. Det gällde bland annat nitritfrågan.

- Förstår verkligen konsumenten mervärdet av alla detaljregler? ICA, Coop och Axfood är eniga om att för att vi ska lyckas måste vi inrikta oss på en inte helt ortodox marknad. Maten måste smaka gott och se bra ut. Det är svårt utan nitriten, menade Christina Grenabo.


Peter Rasztar, VD Swedish Meats

Från producenthåll menade vissa att en lättnad av reglerna för användning av konventionella restprodukter, ex vassle, i foder skulle förbättra produktionsvillkoren för många köttproducenter. Christel Cederberg presenterade en livscykelanalys för svin- och nötkött, som uppvisade en dubbelt så stor markanvändningen per producerat kilo ekokött jämfört med konventionellt kött. Detta beror till stor del på foderåtgången. Hon tyckte att det kunde vara värt att diskutera förbudet mot vissa syntetiska aminosyror eftersom markanvändning och kostnad skulle minska avsevärt om aminosyrorna tilläts.


Slakteri och handel betonade vikten av att få avsättning för en högre procent av köttet på slaktkroppen, och efterlyste än en gång ekologiskt griskött.

- Axfood är på gång med ett eget märke inom ekologiskt, men tvekar på grund av bristen på charkvaror. Eko-branschen behöver ekologisk chark. Utan chark- inget ekokött. Och ingen chark utan gris, sade Christina Grenabo, Coop.

 

– Det är idag ingen som tjänar särskilt mycket på ekoköttproduktionen. Ändå är det för stor skillnad mellan producentens och konsumentens pris på varan. Därför vill vi nu få ner kostnaderna på flera punkter i kedjan mellan producent och konsument. Vi ska producera ekologiskt kött för kundernas skull, inte för att det är roligt. Kan vi få ekonomi i ert engagemang kan vi lyckas, avslutade Peter Rasztar sitt framförande.

Svinproducenterna Thomas och Mats Schörling deltog vid konferensen på KSLA. De har i år ökat sin eko-produktion från 48 till 64 suggor 64 KRAV-suggor i integrerad uppfödning.

– Det är roligt att vara svinproducent med de budskap vi fått höra idag! Det verkar ju som om slakterier och butiker enats om det här och det gör ju chansen större att utvecklingen håller i sig, säger Mats Schörling.

Se även Ekoweb reportage om griskött i november 2003.


Bröderna Schörling, grisproducenter i Vingåker.

2003-12-31