Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekogrismarknaden i Nederländerna- små resurser, stor produktion

 


Den ekologiska slaktsvinsmarknaden i Holland växer, men tillväxten har gått långsammare än många förutspått. Förutsättningarna för både produktion och försäljning ser på många sätt annorlunda ut än i Sverige, vilket innebär andra tankesätt och lösningar än de vi är vana vid. Ekoweb följde med på Länsstyrelsens studieresa till Holland i början av oktober. Med på resan fanns producenter, rådgivare och anställda i branschen. Gruppen fick bland annat träffa representanter från foderproduktions- och slakteriföretag.

Med sin begränsade hemmamarknad, i förhållande till produktionen, är Holland mycket beroende av utrikeshandeln. En stor del av exporten utgörs av jordbruksprodukter, samtidigt som importen av foderråvaror är stor. Beroendet av importerade råvaror är ett problem för fodertillverkaren ABCTA, eftersom en målsättning inom EU:s ekologiska regelverk, är en hög självförsörjningsgrad.


Sylvia Persson, rådgivare och researrangör i samspråk med holländske grisforskaren HermanVermeer(t.h.)och Peter Karlsson, Sötåsens Naturbruksgymnasium(t.v.).


Genom att gårdens egna produkter kompletterar fabriksfodret kan bonden sänka sina foderkostnader med i snitt 20 procent. Här ska bli ensilerad (med 1 procent syra) korn och majsmjölsblandning.

ABCTA producerar 200 olika fodersorter, varav 150 för svinproduktion. Fodret anpassas i de flesta fall efter vilka råvaror gården har att tillgå. Exempelvis ingår gårdsproducerat ekologiskt majsmjöl ofta i foderstaten. Viktiga fodermedel är även ”stärk” en restprodukt från pastatillverkning, samt ekologisk vassle från den inhemska ostproduktionen. Endast 2 procent av den holländska ostproduktionen är ekologisk, men med de volymer som produceras räcker vasslen i dagsläget till eko-grisproducenternas foderbehov. En förutsättning för användandet av denna restresurs är att mejerierna separerar ekologiska och konventionella processrester. Detta ger fördelar när man nu siktar på 100 procent ekologiskt foder. – Vi ser inga problem med att ta fram 100 procent ekologiskt foder till grisar som uppnått 20 kilos vikt. Priset kommer dock att bli cirka 10 procent högre. För smågrisarna kan det bli svårare, eftersom vi har brist på vissa mjölk- och potatisprodukter, men det är fortfarande möjligt, säger Achim Tijkorte för ABCTA.

Företaget säljer 1,1 miljoner ton foder om året, varav 13 000 ton är ekologiskt. De försörjer 50 procent av de ekologiska svinproducenterna i Holland med foder.

En annan viktig aktör på den holländska marknaden för svinproduktion är slakteriet ”De Grone Weg”. Wilbert Hilkens är marknadsansvarig på företaget, som står för 90 procent av Hollands ekologiska köttproduktion. De Grone Weg hanterar endast ekologiska råvaror, vilket man anser ökar konsumenternas förtroende.

– Vi tar också vårt ansvar gentemot producenterna genom att vårt pris är fast under en längre tidsperiod, från ett halvt till ett och ett halvt år. Till exempel vill vi att handeln presenterar en 1-1,5 års plan för köttförsäljningen.


Wilbert Hilkens

Produktionen är ett risktagande, och bonden ska inte ensam ta kostnaden om marknaden går i stå! Marknadsavdelningarna och handeln har ett jobb att sköta, och det ska kännas också i de leden om prognoserna slår fel, säger Wilbert Hilkens.

Förra årets bokslut såg inte bra ut för De Grone Weg. I lantbrukarens kontrakt ingår köttvolymer, och en överestimering av marknadsutvecklingen har gett stora produktionsöverskott. Wilbert räknar dock med att utbud och efterfrågan ska vara i balans nästa år. Företaget har stora fördelar både inom och utom landet i att deras försäljning och distribution går via marknadskedjan Domeco. I handeln kostar det konventionella köttet 36 till 72 kronor per kg och det ekologiska 90 till 126 kronor per kg.

Holländskt ekologiskt griskött säljer bra på den inhemska marknaden och 40 procent av produkterna exporteras. Försäljningsökningen har sedan 2001/2002 legat på 100 procent, och förväntas kommande år ligga runt 35 procent. Dock förväntar man sig ingen större utveckling av marknaden under de närmsta åren. Herman Vermeer, husdjursforskare vid lantbruksuniversitetet i Wageningen, var ciceron på studiebesöken, och sammanfattar marknadssituationen.

– Holländsk ekologisk grisproduktion är fortfarande en bransch under utveckling, just nu är det lågkonjunktur och överskott på griskött. Vi kommer inte att få se några större investeringar från producenternas sida förrän 2010, då kraven på bland annat byggnader och utevistelse för djuren skärps, säger Herman Vermeer.

Under resan besöktes även ett antal ekologiska grisgårdar. Ett reportage om holländsk grisproduktion publicerades på Ekoweb vecka 50.

2003-12-17