Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Metionin-ett måste i värphönsfoder

Hundra procent ekologiska råvaror i fodret. Beslutet rycker allt närmare, redan den 24 augusti 2005 ska råvarorna i djurfoder i Europa enligt EU-krav ska vara till 100 procent ekologiska. En bransch som är särskilt berörd av regeländringen är fjäderfäindustrin, som träffades under en seminariedag i Linköping den tredje oktober.


Hönor av dagens hybridtyper kräver full täckning av alla näringsbehov. Även små avvikelser från det optimala kan få effekter i form av fjäderplockning och, om det vill sig illa, kannibalism. Det är särskilt aminosyran metionin som idag är svår att få in i hönsfoder i tillräcklig mängd med 100 procent ekologiska råvaror. Klas Elwinger, statsagronom och forskare vid SLU, berättar att plockningsbeteendet skulle kunna vara ett sätt för hönan att försöka få i sig näringsämnet, som finns i riklig mängd i fjäderdräkten.

Hönans foder bör innehålla 4-5 gram av aminosyran metionin per kilo foder. Hög koncentration av metionin finns i råvarorna fiskmjöl, potatisprotein och majsgluten. Tre foderproducenter deltog i diskussionerna i Linköping. Anna Björnberg, samordnare för ekologiskt foder på Lantmännen, gav en bakgrundsbild till svensk ekologisk foderproduktion.

 – Hönsfoder består till 50-60 procent av spannmål. Ekologiskt potatis- och majsmjöl finns inte på marknaden, det som används idag är bara biprodukter av konventionell produktion. Vi står nu inför ett vägval, antingen kör vi 100 procent ekologiskt, med följden att det blir färre producenter och en mer hobbybetonad produktion. Eller så tillåter vi visa tillsatser i fodret och får ett större antal producenter, säger Anna Björnberg.

 

Arne Almgren från Lantmännen markerade företagets åsikt att fiskmjöl måste få ingå i fodret, annars kommer det att brista i kvalitet och näringsvärde. Med de beräkningar han gjort på dagens råvarutillgång i jämförelse med hönans näringsbehov skulle endast 60 procent av näringsbehovet täckas om man idag ställdes under 100 procents-kravet.

Lasse Pettersson från Svenska foder menade att den förestående höjningen till 85 procent ekologisk råvara i fodret inte är några problem, men att 90 procent är kritiskt och 100 procent omöjligt.


Arne Almgren, Lantmännen

Han efterlyste stöd från EU i arbetet med att ta fram nya råvaror, flexiblare regler om processtekniker, och en öppnare inställning mot GMO. Svenska Foder har i sitt sortiment idag ett helvegetabiliskt hönsfoder, där ett något lågt metioninvärde kompenseras av en liknande aminosyra som finns i sockerbetor.


Ett helvegetabiliskt hönsfoder från Svenska Foder

En möjlighet att lösa foderproblemet är användningen av ekologiskt fiskmjöl, en fråga som KRAV för närvarande arbetar med. Forskning pågår även om möjligheten att använda musselmjöl i djurfoder, en råvara som skulle vara användbar ur näringssynpunkt. Men än har ingen hittat en optimal lösning.

- Frågan om användning av syntetiskt metionin har tagits upp flera gånger, men IFOAM har sagt ifrån, de accepterar inte syntetiska tillsatser. Det vore bra om vi kunde få fram ett GMO-fritt metionin som accepteras tillfälligtvis, eftersom vi idag inte har foderråvaror som har en tillräckligt bra näringsmässig sammansättning för hönsen, säger Åsa Odelros, rådgivare för ekologiskt fjäderfä. Den utveckling av ekologiska fodermedel, som var målet då man satte regler 1998-99 inom EU, har uteblivit. Enligt Göte Frid på Jordbruksverket är därför det troliga att man kommer att förlänga undantaget, som tillåter en viss procent konventionell råvara, ytterligare en period efter augusti 2005.


Åsa Odelros, rådgivare och tillika en av arrangörerna av seminariet

2003-12-03