Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekospannmålspriset har ökat 70 - 90 procent

De senaste noteringar för ekologisk spannmål i Sverige är ca 3,25 kr/kg för fodervete, en ökning med nästan 90 procent och ca 3,60 kr/kg för grynhavre, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med de priser som betalades under vecka 3. För brödvete betalas nu mellan 3,50 - 3,90 kr/kg och för speltvete 4,20 kr/kg. Flera faktorer har drivit upp priset: Högt pris på konventionell spannmål, stor efterfrågan på ekologiska produkter både i Sverige och på världsmarknaden, övergången till 100 procent ekologiskt foder inom ekologisk animalieproduktion den 1 januari 2008, den ringa ökningen av odlingsareal i ekologisk produktion samt förändrade väderförhållanden som leder till minskade skördar i stora spannmålsproducerande länder som till exempel Australien, inga eller ringa spannmålslager runt om i världen samt fortsatt hög efterfrågan på konventionell spannmål.

2007-12-05