Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännens råd inför odlingssäsongen 2008

Snart stundar en ny odlingssäsong. Efterfrågan på ekologisk spannmål bedöms vara fortsatt hög under 2008 och troligen även framåt. Lantmännen står för ca 90 procent av handeln på den svenska ekologiska spannmålsmarknaden och så här lyder råden inför 2008: Odla vete! Vete är den största grödan i handeln, därför bör ungefär hälften av gårdsarealen bestå av höst- och vårvete. Proteinhalten på vårvete skall helst vara över 13 procent med falltal på 220. Lantmännen rekommenderar Dacke, man är inte köpare av Quarna. Det finns efterfrågan på foderkorn i Sverige. Lantmännen förväntar sig en god efterfrågan även på exportmarknaden och att kornet följer priset på fodervete. KRAV-odlad havre bör också vara USA-certifierad. Detta ger tillgång till två marknader och certifieringen är enkel. Anmäl till KRAV om du önskar USA-certifiering. Efterfrågan på foderärter är stabil och Lantmännen ser också möjligheter till export. Sorten Clara skall användas och de bästa ärterna kan väljas ut till matärt och genererar då ett pristillägg. Lantmännen kontrakterar obegränsat med KRAV-åkerböna av sorterna Gloria och Columbo. Även på KRAV-åkerböna räknar Lantmännen med en efterfrågan på exportmarknaden. Mottagning endast som lagerleverans Som följd av de nya foderreglerna räknar Lantmännen med ca 50 procents ökning av efterfrågan på våroljeväxter. Man tecknar kontrakt för skörd 2008 utan kvot och prisgaranti. Mottagning under skörden i Falkenberg, annars enbart som lagerleverans.

2007-12-14