Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Invägningen av ekomjölk ökar 5 procent 2007

Årets invägning av ekologisk mjölk kommer att bli ca 174 miljoner kilo. Det betyder att invägningen kommer öka ca 6 procent jämfört med föregående år. Det kan konstateras efter en rundringning till landets fem största mejerier. Ökningen är något större än 2006. I stort sett alla mejerierna utnyttjar så gott som all ekologisk mjölk som vägs in i ekologisk produktion. Alla mejerierna arbetar aktivt med nyrekrytering av ekologiska mjölkproducenter.

2007-12-12