Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla nyrekryterar i Danmark

Arlas styrelse beslutade i början av augusti att nyrekrytering av danska ekoproducenter skall starta snarast möjligt efter att sju års överproduktion av ekologisk mjölk druckits upp av allt mer ekointresserade konsumenter. Nu använder Arla i stort sett all producerad ekomjölk i både Danmark och Sverige. Styrelsen bedömer att företagets behov under de kommande åren är ca 75 miljoner kilo ekologisk mjölk utöver de 300 miljoner kilo som för närvarande årligen vägs in i Danmark, en ökning med 25 procent. Hittills har 35 mjölkproducenter, som tillsammans svarar för en årlig mjölkmängd på 37 miljoner kilo, anmält sitt intresse för att bli ekobönder. Arla har för närvarande stor efterfrågan på ekologiska produkter på sina nyckelmarknader i Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Arla Foods förväntar sig att invägningen av ekologisk mjölk under 2007 blir 130 miljoner kilo i Sverige och 300 miljoner kilo i Danmark.

2007-08-28