Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

”Mat i nytt klimat” eko-konferens i Norrköping

SLU och CUL bjuder till konferens i Norrköping under tre dagar med start måndagen den 19 november. Konferensen ”Mat i nytt klimat” kommer att handla om utmaningar och möjligheter i livsmedelssystemet när det gäller att skapa beredskap för de globala förändringarna. Fokuseringen kommer att ligga på den ekologiska livsmedelsproduktionens möjligheter och hinder för att gå i fronten för en uthållig utveckling. Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom livsmedelskedjan – till exempel inom lantbruk, rådgivning, forskning, förädling, handel eller miljörörelse. På konferensen presenteras och diskuteras forskningsresultat, praktiska exempel och politiska processer. Ambitionen är att konferensen ska fungera som en träffpunkt och ett viktigt forum för att fördjupa samtalen om framtidsfrågorna för ekologisk livsmedelsproduktion och hållbar konsumtion. Vid anmälan före 1 oktober reduceras deltagningsavgiften. För mer information: www.cul.slu.se eller kontakat Karin Svanäng, tel 018-67 20 85.

2007-08-17