Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hipp och Semper ökar, Nestlé minskar

Var femte burk med barnmat som säljs i den svenska handeln är idag ekologisk. Under 2006 ökade försäljningen med 16 procent medan den konventionella försäljningen ökade med 5 procent. Totalt värderas marknaden för ekologisk barnmat på burk till ca 60 miljoner kronor i butiksledet. Den största delen av tillväxten för ekologisk barnmat på burk står Hipp för. Under 2006 ökade det helekologiska företaget den svenska försäljningen med 24 procent. Under 2005 ökade man försäljningen i med hela 72 procent. Det tyska märket saluförs under grossistfirman Arvid Nordqvists flagg, all tillverkning sker i Tyskland. På Semper aviserar man en försäljningsökning om ca 15 procent jämfört mot 2005 års ökning på 2 procent. Nestlé minskar sin försäljning med ca 20 procent, en negativ trend som inleddes under 2005 då försäljningen minskade med 1 procent. Hipp är den i särklass största aktören med 70 procent av marknaden. Därefter kommer Semper med 25 procent och Nestlé med 5 procent.

2007-08-03