Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Norrmejerier höjer priset på eko-mjölk

Efterfrågan på ekologisk mjölk ökar allt mer och för att hängas med i den ökande försäljningstakten och därmed ett ökande behov av mjölkråvara höjer Norrmejerier eko-tillägget med nästan 40 öre per kilo till sina mjölkleverantörer. Prishöjningen betyder att den ekologiska mjölken nu får ett tillägg på nästan 1 krona per kilo om den levereras till Norrmejerier. Mejeriet hoppas att det ökade tilläget skall betyda att fler av Norrmejeriers 580 leverantörer ställer om till ekologisk produktion. I dagsläget är två procent av Norrmejeriers totala invägning ekologisk men målet är att andelen skall ökas till 10 procent före 2011. Prishöjningen trädde i kraft den 2 juli och nya producenter får merbetalningen under hela omläggningsperioden.

2007-07-26