Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny uppfinning för ekologiska odlare

En ny uppfinning har patenterats för bekämpning av ogräs. Det är ett traktorredskap för bekämpning av ogräs utan besprutning. Uppfinningen har gått till final i tävlingen MiljöInnovation, och har testas av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala under ett års tid. Redskapet är en vegetationsskärare som låter grödan passerar igenom, medan ogräset skärs av, eller skadas så mycket att det inte växer vidare. Bearbetningen kan göras flera gånger per växtsäsong. - En av de tyngsta bitarna i ekologisk odling är ogräsbekämpningen, eftersom kemisk bekämpning inte är tillåten. Min uppfinning underlättar för ekologisk odling och kan samtidigt göra konventionell odling mer miljövänlig, säger uppfinnaren Jonas Carlsson. Källa: www.jti.se

2006-12-11