Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Jämn balans hos Milko men nya producenter sökes

Milko ökar sin försäljning av ekologisk mjölk med ca 10 procent per år. Under 2007 beräknas ca 7 procent, 22 miljoner kg, av den totala volymen invägd mjölk vara ekologisk. Målet är 10 procent år 2010. För att trygga den framtida försörjningen av ekologisk mjölkråvara kommer Milko under senhösten/vintern 2006 söka fler producenter som är villiga att ställa om sin produktion till ekologisk. -I dagsläget har vi en balans i tillgången av den ekologiska mjölkråvaran. Vi får en del förfrågningar från andra mejerier och hittills har vi kunnat ställa upp med en del volymer men den möjligheten är nu begränsad. Nu har vi betat av väntelistan med producenter som vill ställa om till ekologisk produktion och för att ha framförhållning måste vi nu börja ta in fler eko-producenter, säger Anders Magnusson som är eko-ansvarig hos Milko.

2006-12-19