Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-mjölken ökar 10 procent hos Milko

Försäljningen av ekologisk dryckesmjölk ökar runt 10 procent hos Milko. Försäljningsökningen har legat stadigt på denna nivå och hos Milko räknar man med att ökningen kommer att fortsätta i samma takt under 2007. Det betyder att Milko kommer ha en volymandel om ca 7 procent ekologisk mjölk (22 miljoner kg) av totalvolymen under 2007. Milko är därmed näst störst producent av ekologisk mjölk efter Arla. Milko´s mål är att 10 procent av den invägda volymen skall vara ekologisk år 2010.

2006-12-05