Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stora ekologiska gårdar i Ukraina

Den ekologiska brukade och certifierade arealen i Ukraina uppgår 2004 till 239,500 hektar. Denna areal brukas av i huvudsak 69 stora lantbruk. Det innebär att medelarealen för det ekologiska lantbruket i Ukraina är 3,740 hektar per brukningsenhet. I Sverige är medelarealen för det ekologiska lantbruket cirka 50 hektar per brukningsenhet. I Ukraina brukas 0,6 procent av åkerarealen ekologiskt. Källa: www.organicts.com

2004-12-27