Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

25 procent ekologiska livsmedel 2010

I en utredning utförd på uppdrag av jordbruksdepartementet föreslår utredaren Stefan Edman att 25 procent av de livsmedel som används i offentliga kök skall vara ekologiska 2010. I den statliga utredningen har man också utrett hur en ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion skall uppnås. I utredningen fastslår Edman att regeringen måste säkerställa att svensk livsmedelsproduktion – med goda hållbarhetskvaliteter – ej missgynnas på matmarknaden genom orättvisa konkurrensnackdelar i jordbruksledet. Vidare så bör andelen vallfoder och naturbetesgräs för en mer extensiv mjölk och köttproduktionen successivt ökas genom omfördelning av stödmedel samt stimulans till lokala och regionala varumärken med denna inriktning. Källa: Jordbruksdepartementet

2004-12-22