Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Förhöjda halter av dioxin i ekoägg

Livsmedelsverket har i en studie tillsammans Jordbruksverket visat att ekologiska ägg innehåller upp till fem gånger högre halter av det mycket toxiska ämnet dioxin än konventionella ägg. En orsak till de förhöjda halterna tros vara ekologisk foder innehållande fiskmjöl, andra tänkbara källor kan vara att råvaror i fodret torkats med vissa bränslen som kan orsaka förhöjda halter av dioxin, skriver SJV.

2004-12-21