Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Miljöersättning för ekologiska produktionsformer

Miljö- och landsbygdsprogrammets budget är väl utnyttjad och det är i dagsläget osäkert i hur stor omfattning nya åtaganden kan beviljas 2005. Om nya åtaganden beviljas 2005 finns förbehåll om att regler och stödbelopp kommer att ses över inför 2007 då det nya Miljö- och landsbygdsprogrammet införs. För ekologisk djurhållning är det reglerna om andel konventionellt foder och om inköp av konventionella djur som Jordbruksverket kommer att se över inför 2007 för att få en bättre överensstämmelse med den certifierade produktionen. För de lantbrukare som gick in i åtagande för ekologisk djurhållning 2004 eller tidigare gäller nuvarande regler om djurhållning hela deras femåriga åtagandeperiod. Exempelvis får 10 procent av fodret till nötkreatur vara konventionellt. För lantbrukare som börjar 2005 gäller samma stödregler som nu för 2005 och 2006. Från och med 2007 kommer reglerna för andel konventionellt foder och inköp av konventionella djur troligen att skärpas. Källa: SJV

2004-12-17