Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-produktionen hänger inte med

-Det går att sälja mer ekologiskt, men produktionen hänger inte med, det är budskapet från Mikael Robertsson miljöchef på Coop Norden. Coop hade en kraftig ökning av försäljningen av ekologiska varor fram till 2002. Därefter har försäljningsökningen stagnerat och anledningen är framför allt bristen på varor. De varor som särskilt efterfrågas är bröd, frukt och grönt. Denna fråga, och många andra, togs upp på Frostavallen i Höör där det hållits ett marknadsseminarium om eko-marknaden. Uppskattningsvis står eko-marknaden för 2-3 procent av den totala konsumtionen i Sverige och är värd ca 4 miljarder kr. Största andelen av marknaden har mejeriprodukter som står för en tredjedel. Ett viktigt budskap som kom fram under seminariet var att eko-maten måste ha mervärden i fler avseenden och hålla lika hög kvalitet som konventionella livsmedel. Det räcker inte med enbart ekologiskt i marknadsföringen. Källa: Land Lantbruk

2004-12-09