Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Gödning och besprutning onödigt i växtodling

När Håkan Andersson utanför Löberöd i Skåne ställde om sin mjölkproduktion till ekologisk upptäckte han att både handelsgödsel och växtskyddsmedel varit ett onödigt inslag i växtodlingen. Även om han skulle gå tillbaka till konventionell odling skulle han låta ogrässprutan stå och strunta i att köpa in kväve. Att slippa dessa inköp gör en hel del för den totala ekonomin för gården. Efter omställningen minskade avkastningen från i snitt 9000 kg mjölk per ko och år till 7500 kg, men i gengälld har veterinärkostnaderna minskat sedan korna blivit friskare. Sammanlagt har ekonomin blivit något bättre efter omställningen till ekologisk produktion. Källa: ATL

2004-12-08