Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Framgång för EU´s eko-logga i Danmark

Knappt hälften, 42 procent av danskarna känner nu igen EU´s eko-logga. Det är betydligt fler än för ett år sedan då blott 7 procent av konsumenterna kände igen loggan. Anledningen till den markanta ökningen är att man från den danska regeringens sida gjort en stor satsning på att lansera det europeiska märket för ekologi. I Danmark har man en motsvarighet till svenska KRAV i Ö-märket, som konsumenterna i första hand känt igen som ekologiskt. Genom att presentera båda märkena tillsammans på ekologiska produkter har man nått effekt. Från danskt håll menar man att det är nödvändigt med en gemensam märkning i hela EU på ekologiskt för att främja handeln över gränserna med ekologiska varor och en nödvändighet för fortsatt tillväxt inom eko-sektorn. Kampanjen, som till viss del finansieras av EU startade i augusti i år och fortsätter till april 2005. Källa: Födevareministeriet

2004-12-01