Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Deltidslantbrukaren går back i Danmark

Ekonomin blev totalt sett en smula bättre för de ekologiska jordbrukarna i Danmark under 2003 jämfört med året innan. Emellertid är de ekonomiska resultaten vitt skilda inom gruppen. Kort sagt går det dåligt för de flesta, det vill säga deltidsbönderna medan det är framgång för den mindre gruppen heltidsbönder. Födevareökonomisk Institut´s årliga resultatstatistik visar att ekonomin inte går ihop på deltidsjordbruken. För att få ekonomin att gå ihop måste deltidsbonden skjuta till 89 Skr till varje timme han eller hon lägger ner i produktionen. Omvänt kan den ekologiska heltidsbonden betala sig själv eller någon anställd med 94 Skr i timmen. Timlönen är dock ingen faktisk betalning utan en beräknad lön som är baserad på normer för timförbrukning inom olika driftområden. Källa: Ökologiskt Lantbrug

2004-11-26