Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nitritfrågan het i ekoköttbranschen

Förbudet mot nitrit i KRAV-produkter kom upp till diskussion när producenter, handel och slakterier möttes på seminariet om eko-kött på Kungliga Skogliga Lantbruksakademien den 8 december 2003. Peter Rasztar ställde frågan om inte KRAV skulle kunna diskutera ett godkännande av nitrit i svensk charkproduktion. Av Christina Grenabo, inköpsansvarig på Coop, framställdes nitritfrågan tillsammans med bristen på griskött som de största hoten mot en ökad charkproduktion. - ICA, Coop och Axfood är eniga om att för att vi ska lyckas måste vi inrikta oss på en inte helt ortodox marknad. Maten måste smaka gott och se bra ut. Det är svårt utan nitriten, sade Christina Grenabo. Sverige är ett av de länder inom EU som är för ett godkännande av nitrit i ekologiska produkter, men hälften av medlemsstaterna är emot användning av nitrit. Inom KRAV kan man inte göra annat än foga sig under IFOAM:s regelverk, där nitrit är förbjudet.

2003-12-23