Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Glest mellan eko-mjölktetrorna på Norrmejerier

Norrmejerier ökar sin invägning av eko-mjölk inför 2004 för att säkra tillgången under hela året. Mejeriet har i dagsläget 9 producenter, och den årliga invägningen är 1,5 miljoner kilo ekomjölk. Distributionsområdet är Norr- och västerbotten, ett stort men glest befolkat område. Efterfrågan på ekologiska produkter är något lägre än i övriga landet, även om försäljningen av eko-mjölk under 2002 ökade cirka 2 procent. -Försäljningen av ekologisk filmjölk ökade med 10 procent under 2002, och siffrorna ser bra ut även i år. Ekofilen är dock en liten produkt. Vi behöver få ordentlig fart på försäljningen av mellanmjölk innan vi vågar utöka vårt eko-sortiment, säger produktchef Victoria Lundqvist. I Norrmejeriers sortiment ingår ekologisk mellanmjölk och fil. Dessa produkter utgör vardera någon procent av den totala mjölkhanteringen. Norrmejerier tar även in produkter från andra mejerier på anskaffning till de butiker som efterfrågar dem.

2003-11-26