Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Osäkerhet på Tyska eko-marknaden

Under det senaste året har den ekologiska produktionen stigit med 50 procent, och utgör nu fyra procent av den samlade lantbruksproduktionen. Men konsumenterna är återhållsamma, och det råder priskrig på livsmedelsområdet, sade Gerd Sonnleiter, ordföranden i den tyska lantbrukarföreningen, på tyska eko-lantbrukarnas årsmöte nyligen. – Framtiden för ekologiskt är osäker när man lämnar nischen. Frågan är om de tyska konsumenterna kommer att fånga upp de stigande mängderna livsmedel, om man även tar hänsyn till en hård konkurrens från utländska producenter. Eko-producenterna kommer tids nog att märka vad det får för effekter när staten griper in i en fungerande marknad, sade Gerd Sonnleiter. Trots den ökande produktionen är det långt kvar till det av regeringens uppsatta mål om 20 procent ekologisk produktion. Källa: www.landbrugsavisen.dk

2003-11-25