Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoskörden blir god i år

Just nu är tröskningen i full gång på de flesta håll i landet. Lantmännen meddelar att 20-25 procent av den ekologiska skörden nu är inlevererad och att många ekogårdar fått en god skörd. Ungefär är avkastningsökningen 10 procent. Bara enstaka gårdar har drabbats av missväxt. Den största delen av spannmålen har inte tagit skada av de kraftiga regn som kom i södra och västra delarna av landet under juli. I andra spannmålsproducerande länder i Europa har skörden varit något av en besvikelse med skördenivåer under genomsnittet på många håll och vikande kvalité. Detta i kombination med små ingående lager och en ökad konsumtion har pressat upp priserna till rekordnivåer. -All ekologisk spannmål är efterfrågad. Våra lager är i princip tomma och vi har knappast någon fjolårssäd kvar. Samtidigt får vi i år in mycket okontrakterad spannmål eftersom skörden varit bra på många håll. Det är ännu för tidigt att säga något om prisnivån, eftersom vi inte kommit igång med handeln ännu. Men att priserna kommer öka är inte en alltför kvalificerad gissning. Alla förväntar sig en ökning på ekologisk spannmål. Det är ”all time high” på den konventionella marknaden med priser på exceptionell nivå. Det påverkar också den ekologiska handeln. Vi inväntar nu skördarna i Canada, Argentina och Australien, säger Anneke Svantesson produktchef på Lantmännen.

2007-08-24