Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppdrag om regeringsmål för eko-produktion

Regeringen har gett i uppdrag till Jordbruksverket att ta fram förslag till mål för den ekologiska produktionen i Sverige till år 2010. Förslaget ska baseras på en studie av effekterna av de nuvarande målen och hur de bidragit till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. - Om vi till nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta krävs att vi har höga ambitioner. Att sätta mål för den ekologiska produktionen inom jordbruket är ett bra sätt att bidra till detta, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist, i pressmeddelandet den 27 november. Källa: www.regeringen.se

2003-12-30