Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grovfoderkvalitén nyckel till framgång?

Undersökningar som genomförts vid Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap betonar fördelarna med ett bra vallfoder i mjölkproduktion. Enligt forskningsresultaten ger en tidig skörd en högre konsumtion på grund av att smältbarheten ökar. Ökad smältbarhet med 1 procentenhet ökar konsumtionen av vallfoder med 0,19 kilo torrsubstans per dag, vilket ger 0,4 kilo mer mjölk per dag. - Det kostar lite mer att skörda tidigt, men du får större energiinnehåll, och därmed kan du minska åtgången på spannmål. Men då är det viktigt att du har rätt och jämn klöverhalt i vallen, dvs. 30-40 procent klöver, menar Kjell Martinsson, forskningsledare, SLU.

2003-12-30