Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tvist om dansk ekomjölkkartong

Trots klagomål från konsumenterna och påpekande från danska konsumentombudsmannen, fortsätter Alla Foods att använda mjölkkartongerna från dotterbolaget Økomælk A/S, till dess att mejeriet stängs vid årsskiftet. Konsumentombudsmannen bad den 19 november Arla Foods att skriva ”Arla Foods amba” på ekomjölkkartongerna från Økomælk A/S, då det annars kan anses vilseledande för konsumenten. Arla Foods köpte aktier i Økomælk A/S i januari 2003. Arla Foods svarar att dotterbolaget fortfarande är en självständig juridisk enhet, och att varans märkning därför är lagenlig. Källa: LandbrugsAvisen

2003-12-22