Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya bud om ekologiskt utsäde

Jordbruksverkets förslag på föreskrifter om ekologiskt utsäde 2004 är baserat på EU-kraven om ekologiskt utsäde 2004, med modifikationen att medlemsländerna ges möjlighet att bevilja dispens för konventionellt obetat utsäde i vissa fall. I år har man lagt till krav på ekologiskt utsäde av all vinterpotatis, och dispens beviljas endast för färsk- och stärkelsepotatis. All raps utom hybridraps föreslås ha krav på ekologiskt utsäde. Föreslagen föreskrift innehåller också mindre ändringar vad det gäller sättlök, grönsaker och lantbruksfrö. EU ges från 2005 möjligheten att besluta om huruvida tillgången på en viss gröda sammanlagt i unionen är så god att medlemsländerna inte tillåts ge dispens ens på sortnivå. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2003-12-08