Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

JTI efterlyser forskning kring eko-grisproduktion

Enligt Jordbrukstekniska Institutet (JTI) i Uppsala, krävs mer forskning kring uppfödningssystem för ekologisk grisuppfödning. Den slutsatsen drar de sedan de sett att fler och fler ekologiska slaktsvinsbesättningar, framför allt de mindre, slås ut. Att producenterna slutar uppges vara ett resultat av dålig lönsamhet och sämre arbetsmiljö i eko-produktionen jämfört med konventionella besättningar. Inom de konventionella produktionssystemen har man under lång tid arbetat med att optimera nedlagd tid per gris och förbättra arbetsmiljön. Liknande satsning behövs, enligt JTI, inom eko-produktionen. För mer information, kontakta Christel.Benfalk@jti.slu.se, telefon 018/303396. Källa: www.jti.slu.se

2003-12-15