Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utredning klar om miljöstöd för ekologiskt

I dagarna presenterades regeringens utredning kring miljöstöden. Utredaren, Per Wramner, skriver i sitt förslag till miljöstäden för ekologisk produktion att stödet framöver bör inriktas på att öka omläggningen till ekologiskt i slättbygder. Han menar även att hävd av naturliga betesmarker bör gynnas med hjälp av reglerna för ekologisk produktion. Utredningen föreslår även att Jordbruksverket ska ges i uppdrag at utreda om stödpengarna skulle kunna delas ut enligt andra principer än hela det ekologiska konceptet. I så fall skulle en bonde kunna välja på vilka områden han eller hon gör en miljöinsats utifrån gårdens förutsättningar. Källa: SOU 2003:105

2003-12-04