Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fransmännen nöjda med eko-försäljningen

En undersökning visar att merparten av aktörerna på den franska ekologiska marknaden är nöjda med försäljningen under 2003. Mer än två tredjedelar av de tillfrågade har sett en kraftigt ökad försäljning jämfört med 2002. Övriga affärer har haft stagnerande eller minskande försäljning. Utvecklingen går mot större och modernare ekologiska butiker, en utveckling som skett i konkurrensen från stormarknadernas ekologiska avdelningar. I undersökningen som utfördes av organic Market Forum, deltog 100 franska ekologiska livsmedelsbutiker. Källa: Biofach Newsletter

2003-12-02