Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-odlingen i Polen

I en rapport från Organic-Europe.net fastslås det att den kontrollerade eko-arealen i Polen under 2001, uppgick till 44.886 hektar fördelat på 1.787 gårdar. Nästan 16.000 hektar, eller 53 procent av total arealen odlades med jordbruksgrödor och 41 % utgjordes av betesvall. Författaren till rapporten, Dorota Metera skriver att det viktigaste för utvecklingen av den polska eko-marknaden är att hitta fram till nya marknadsplatser där varorna kan säljas. Hon anser därför att det är viktigare att stödja logistik och teknik för nya marknader än att stimulera producenterna med direktstöd och gratis rådgivning. Källa: www.organicts.com

2002-12-17